Nhà là nơi để về…(p1)

Vì nhà là nơi có bố, có mẹ. Vì nhà là nơi để về!

 

Thế giới này to thật là to, nhưng đâu có nơi nào đẹp như đường về nhà có bố có mẹ. Thế giới này rộng thật là rộng, con có thể đi bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu người, nhưng đâu nơi nào có người luôn chờ sẵn dang tay đón con như NHÀ…

nha-la-noi-de-ve-1 nha-la-noi-de-ve-2 nha-la-noi-de-ve-3 nha-la-noi-de-ve-4 nha-la-noi-de-ve-5 nha-la-noi-de-ve-6 nha-la-noi-de-ve-7 nha-la-noi-de-ve-8 nha-la-noi-de-ve-9 nha-la-noi-de-ve-10

nha-la-noi-de-ve-11